Secretariate of the    
Hadhdhunmathi Atoll Council    
     
Other Links >

csc.gov.mv

 

  • qavaaidhu
  • Quick Links . . .
ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތު ގަވާޢިދު
     
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލާންޗް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދު ގަވާޢިދު