ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގެސްޓްހައުސް (އަތޮޅު ވެހި 1) ގެ އިމާރާތާއި ރެސްޓޯރަންޓާއި ދެމެދު އޮންނަ ހުސްބިން ކުއްޔަށްދޫކުރުން

[pdfjs-viewer attachment_id=null url=null viewer_width=0 viewer_height=800 url=null download=true print=true fullscreen=false fullscreen_target=false fullscreen_text=”View Fullscreen” zoom=auto ]