ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދުންމައްޗަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު މިއަދު ހެނދުނުގެވަގުތެއްގައި ހައްދުންމަށްޗަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. އެމަނިކުފާނު ކައްދޫ އެއަރޕޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އަތޮޅުގެ ބައެއްމުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންގެ އިތުރުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން

Read more