ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އަޙުމަދު ރިޔާޟު އިންތިޚާބު ކުރެވިއްޖެ

މިއަދު 10:00 ގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެދުރު އުމަރު މާލަމުގައި ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 03 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ އިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް

Read more