އައު އަތޮޅު ކައުންސިލް ތައާރަފުވުމަށް މުޅި އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފި

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން ތައާރަފުވުމަށް ހައްދުންމަތީގެ ހުރިހައި ރަށަކަށް ޒިޔާތްކޮށްފި އެވެ. މި ދަތުރުތައް ފެށުނީ 22 އޯގަސްޓް 2021 ވީ

Read more