ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ގަން ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ

Read more

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލާމަސީލު ލާމު ސްކޫލްތަކުގެ އެއްވަނަ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ބާއްވައިފި

ލާމަސީލު ލާމު ސްކޫލްތަކުގެ 1ވަނަ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތަކީ ހައްދުންމަތީގައި ހުނަރުވެރި ވާހަކަދެއްކުންތެރިންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ހައްދުންމަތީގެ ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު ހައްދުންމަތީ

Read more