ލ.އަތޮޅު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ލ.އަތޮޅު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި ލާމު އެޑްވާންސް މޫވްމަންޓާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ދަރުސްދެއްވަނީ އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ރަޝީދާއި، އައްޝައިޚް އަބްދުލް ފައްތާހް އަބްދުލް ހަމީދެވެ.

ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން

ފާއިތުވި ރަމަޟާން މަހުވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލާމު އެޑްވާންސް މޫވްމަންޓާ ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ހިންގާފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *