ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލް

[gview file=”https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2018/07/ހައްދުންމަތީ-އަތޮޅު-ކައުންސިލް-ހުޅުވާ-ލެއްޕުމުގައި-ޢަމަލުކުރާނެ-ގޮތުގެ-އުޞޫލް.pdf”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *