“އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 9 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018″ފަށައިފި

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 9 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށްއެބަދެއެވެ. މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 5 ން 6 އަށް ލ.ފޮނަދޫ، އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ ހޯލްގައެވެ. 5 އޭޕްރީލް 2018 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ފެށުނު މިމުބާރާތުގައި އަތޮޅުގެ 7 ކައުންސިލަކުން ޖުމްލަ 94 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ އަކީ ޖާޔާ ފިޓިންގސް އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *